dodatki

Sprawdź co zawiera Twoja polisa ubezpieczenia OC

ocUbezpieczenie OC powinien posiadać każdy właściciel pojazdu. OC jest ubezpieczeniem chroniącym ubezpieczającego przed odpowiedzialnością cywilną wyrządzonym osobom oraz mieniu osób trzecich. Spośród wszystkich firm ubezpieczeniowych działających na rynku Polskim, każda z nich świadczy usługę ubezpieczenia OC. Firmy prześcigają się na rynku pod względem świadczonych usług. Do ceny OC włączają podstawowy zakres ubezpieczenia ASS. Czyli pomoc na drodze, opierającą się na pomocy odholowania samochodu do najbliższego warsztatu samochodowego. Kolejnym dodatkiem, jednakże płatnym, jest ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie to jest uzależnione od sumy ubezpieczenia określonej w warunkach ustalonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Sumy ubezpieczenia wahają się od 5 000 do 20 000 a nawet 50 000 zł., obejmują wszystkich podróżnych uczestniczących w wypadku, jednakże liczba podróżnych nie może przekraczać określonej liczby miejsc w dowodzie rejestracyjnym. Ubezpieczenie NNW gwarantuję pomoc finansową poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, w zależności od uszczerbku na zdrowiu, określonym procentowo, bądź śmierci.Właściciele pojazdów za niewielką cenę mogą posiadać rozszerzone ubezpieczenie komunikacyjne OC, podstawowy ASS oraz ubezpieczenie NNW. Z taką ochroną samochodu oraz podróżnych nie straszna żadna droga ani pogoda. Przy takim ubezpieczeniu każdy wyjazd z pewnością będzie udany.